center

현재위치

컨텐츠

   
보안등/가로등 고장신고 접수현황
번호 접수일자 접수방법 위치 신고자 연락처 처리상황
읍/면 (신)관리번호 고장형태
670 2017-08-25 ARS접수 증평읍 송산리 012-00714 소등 010-71**-**** 보수완료
669 2017-08-23 ARS접수 도안면 석곡리 022-00302 깜박임 010-82**-**** 보수완료
668 2017-08-18 ARS접수 증평읍 미암리 012-00731 소등 010-94**-**** 보수완료
667 2017-08-18 ARS접수 증평읍 증천리 012-01257 소등 010-94**-**** 보수완료
666 2017-08-17 ARS접수 증평읍 초중리 012-00381 깜박임 043-83*-**** 보수완료
665 2017-08-15 ARS접수 증평읍 초중리 012-00420 소등 010-64**-**** 보수완료
664 2017-08-15 ARS접수 도안면 도당리 022-00231 기타 010-54**-**** 보수완료
663 2017-08-13 ARS접수 도안면 광덕리 022-00282 소등 010-94**-**** 보수완료
662 2017-08-11 ARS접수 증평읍 초중리 012-00383 소등 010-54**-**** 보수완료
661 2017-08-09 ARS접수 증평읍 초중리 012-00420 소등 010-64**-**** 보수완료
    1  /  2  /  3  /  4  /  5  /  6  /  7  /  8  /  9  /  10