center

현재위치

컨텐츠

   
보안등/가로등 고장신고 접수현황
번호 접수일자 접수방법 위치 신고자 연락처 처리상황
읍/면 (신)관리번호 고장형태
703 2017-11-02 ARS접수 증평읍 사곡리 012-00642 소등 010-54**-**** 보수완료
702 2017-10-27 ARS접수 증평읍 남하리 012-00388 소등 010-65**-**** 보수완료
701 2017-10-24 ARS접수 증평읍 연탄리 012-01207 점명시간조정 043-83*-**** 보수완료
700 2017-10-23 ARS접수 도안면 화성리 022-00019 기타 010-76**-**** 보수완료
699 2017-10-23 ARS접수 도안면 도당리 022-00325 소등 010-83**-**** 보수완료
698 2017-10-19 ARS접수 도안면 화성리 022-00080 소등 010-88**-**** 보수완료
697 2017-10-18 ARS접수 증평읍 증천리 012-00089 깜박임 010-90**-**** 보수완료
696 2017-10-18 ARS접수 증평읍 용강리 012-00640 깜박임 010-54**-**** 보수완료
695 2017-10-17 ARS접수 증평읍 송산리 012-00833 기타 010-76**-**** 보수완료
694 2017-10-14 ARS접수 증평읍 용강리 012-00498 소등 010-36**-**** 보수완료
    1  /  2  /  3  /  4  /  5  /  6  /  7  /  8  /  9  /  10